Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2024

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 maja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2024

Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" z siedzibą w Złotoryi

DOFINANSOWANIE
61 920 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
123 849 zł


 

Klub Senior + w Złotoryi w ramach Programu Wieloletniego programu „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2024 - otrzymał wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa w wysokości 61 920 zł na realizację wydatków  bieżących w ramach modułu II czyli na zapewnienie  funkcjonowania już istniejącego Klubu Senior +. Program jest kontynuacją programu wieloletniego ,,Senior + ‘’ na lata 2015-2020.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 123 849 zł. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej  poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty w edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie  i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego
Klub Senior + w Złotoryi mieści się przy ul. Konopnickiej 22 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

Działalność Klubu "Senior+" w Złotoryi można obserwować na stronie www.facebook.com/KlubSeniorPlusZlotoryja

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-29
Data publikacji:2024-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:111