Jesteś tutaj: Start / Druki do pobrania

Druki do pobrania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

- Druk zaświadczenia o dochodach - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-Załączniki do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-Oświadczenie 

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
-Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
-Wniosek o ustalenie prawa do specjlanego zasiłku opiekuńczego
-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pilęgnacyjnego
-Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r.
-Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01.01.2024 r.
-Przelew świadczeń rodzinnych na konto osobiste-wniosek
-Załączniki do wniosku świadczenia rodzinne
-Oświadczenie

DODATEK OSŁONOWY:
-Wniosek o dodatek osłonowy

DODATEK WĘGLOWY:
-Wniosek o dodatek węglowy

DODATEK ELEKTRYCZNY:
-Wniosek o dodatek elektryczny

DODATEK GAZOWY:
-Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA:
-Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wersja .PDF
-Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wersja .DOC
-Informacja o przesłaniu wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej

DODATEK MIESZKANIOWY:

-Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach
-Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

DODATEK ENERGETYCZNY:

-Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY:

-Wzór wniosku o  przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego

KARTA DUŻEJ RODZINY:

-
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01
-Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02
-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04
-Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR
-Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04
-Objaśnienia do wniosku

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA ŻYWEGO DZIECKA U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU DZIECKA:

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

- Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powrastały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu

- Zaświadczenie lekarskie/ wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

 


DLA PRACOWNIKÓW

PODANIE O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

- Oświadczenie oraz podanie o przyznanie świadczenia

- Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-22
Data publikacji:2024-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17301

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-22 11:42:27aktualizacjaDruki do pobrania
2019-03-07 11:52:23aktualizacja KDRDruki do pobrania