Jesteś tutaj: Start / Klub Senior+

Klub Senior+

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

KLUB  SENIOR +

Klub Senior+ w Złotoryi funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 228).

 
Klub Senior+ w Złotoryi to miejsce spotkań złotoryjskich Seniorów, którzy zainteresowani są różnymi formami aktywności i integracji.

Celem Klubu Senior+ w Złotoryi jest:

 1. Zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, różnych form aktywności i integracji seniorów.
 2. Zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
 3. Poprawa stanu psychofizycznego uczestników.

 

Zasady uczestnictwa w Klubie:

 
Uczestnikiem Klubu Senior+ w Złotoryi może zostać każdy mieszkaniec miasta Złotoryi, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Przyjęcie do Klubu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami. O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego uczestnika, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia seniorów;
 • motywowania uczestników do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o potrzeby i możliwości seniora;
 • animowania integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Oferta Klubu Senior+ obejmuje:

 • usługi o charakterze bytowym,
 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,
 • usługi wspomagające,
 • organizację czasu wolnego,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
 • stworzenie warunków do samopomocy,
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań, itp.,
 • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i towarzyskich (w  tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym   oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.

 
Funkcjonowanie Klubu:


Klub Senior+ w Złotoryi funkcjonuje przy ul. Marii Konopnickiej 22 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez instruktora kulturalno-oświatowego, z uwzględnieniem wniosków samorządu uczestników.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie: cyklicznych spotkań, warsztatów tematycznych, prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, oraz innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

 
Klub Senior+ w Złotoryi działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)
 • Uchwały Nr 0007.XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie  utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” (dostępna tutaj)
 • Uchwały Nr 0007.XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie ustalenia zasada ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” (dostępna tutaj)
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
 • Regulaminu Klubu Senior + w Złotoryi

 
Kontakt:

Klub Senior +  w Złotoryi
M. Konopnickiej 22
59-500 Złotoryja
tel. 500 349 011
mail: klub.seniora@zlotoryja.pl

Deklarację uczestnictwa w Klubie Senior+ w Złotoryi można pobrać:

 • w siedzibie Klubu Senior + (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00);
 • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi (pobierz)

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Klubu Senior + w Złotoryi
 2. Deklaracja uczestnictwa – zał. 1
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem – zał. 2
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. 3
 5. Oświadczenie dotyczące wizerunku – zał. 4
 6. Zaświadczenie lekarskie – zał. 5

 

Sprawozdania

Artykuły

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2021

Przejdź do - Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2021
23 lipca 2021

Zapraszamy na naszego Facebooka - Klub Senior+

Przejdź do - Zapraszamy na naszego Facebooka - Klub Senior+

Aby śledzić na bieżąco działania naszego Klubu zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebook pod adresem:

www.facebook.com/KlubSeniorPlusZlotoryja

23 lipca 2020

Działalność Klubu Senior+ w lutym

Przejdź do - Działalność Klubu Senior+ w lutym

Recytowali wiersze o miłości

Przejdź do - Recytowali wiersze o miłości
17 lutego 2020

Walentynki 2020 w Klubie Senior+ w Złotoryi

Przejdź do - Walentynki 2020 w Klubie Senior+ w Złotoryi
13 lutego 2020

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+

Przejdź do - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+

21 stycznia bierzącego roku nasi Seniorzy przy muzyce i poczęstunku świętowali ten uroczysty dzień wspólnie z zaprzyjaźnionym Klubem Senior+ z Legnicy.

21 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji

Przejdź do - Dzień Babci i Dziadka w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji

Klub Senior+ , ZOKiR, Przedszkole Miejskie nr 2, zorganizowali międzypokoleniowe spotkanie dla Babć i Dziadków.

21 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Dzień Babci i Dziadka w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji

Działania w Klubie Senior+

Przejdź do - Działania w Klubie Senior+

Warsztaty pamiętnikarskie, wspomnienia z szuflady seniora. Nasz gość Pani Danusia Sosa.

Drzewo genealogiczne – wspomnienia Pana Stanisława Szewczyka.

Bliżej astronomii, spotkanie z Panem Aleksandrem Pecyną.

Zajęcia muzyczne.

17 stycznia 2020

Kolędowanie

Przejdź do - Kolędowanie

Wspólne kolędowanie z zespołem „Serducha” z Gierałtowca oraz Złotoryjską Radą Seniorów.

14 stycznia 2020

KLUB „SENIOR+”

Przejdź do - KLUB „SENIOR+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

zaprasza do uczestnictwa

w Klubie Senior +

przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotoryi

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Złotoryi,
 • w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

 JUŻ  DZIŚ  ZOSTAŃ  UCZESTNIKIEM  KLUBU „SENIOR+”  !!!

 POBYT W KLUBIE JEST NIEODPŁATNY.

2 stycznia 2020
Czytaj więcej o: KLUB „SENIOR+”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-27
Data publikacji:2017-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7674