Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 kwietnia 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi przystąpił do realizacji Programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II) w ramach programu resortowego Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Prowadzimy nabór osób chętnych, które chcą być uczestnikami programu i otrzymać bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. Bolesława Chrobrego 1,
59-500 Złotoryja (sekretariat MOPS) lub pod numerem telefonu 76 8783 429 wew 3.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostaną udostępnione tzw. „opaski bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizacji opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką (w przypadku opasek/urządzeń zakupionych w 2023 r.).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego SOS, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie KWS

  KWS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-30
Data publikacji:2024-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:106