Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 stycznia 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II) finansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust.2 pkt 4ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz 2268 ze zm.) 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizacji opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką ( w przypadku opasek/urządzeń zakupionych w 2023 r.)

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Udział mieszkańców w Programie jest bezpłatny.

Przewidywany termin rozpoczęcia  realizacji Programu: marzec 2024 roku.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc. Liczba uczestników Programu  to 50 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń pod uwagę brany będzie stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja  (sekretariat MOPS) lub pod numerem telefonu  76 8783 429 wew 3.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-31
Data publikacji:2024-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:300