DODATEK OSŁONOWY

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 stycznia 2024

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (II piętro pokój 21-22) i sekretariacie (I piętro pok. 14)  do 30 kwietnia 2024r. w dniach:

- wtorek od 8:00 do 16:00
- czwartek od 7:30 do 13:00

Informacje można uzyskać pod nr. tel. 76-8783429 wew. 5 lub 500 348 688

DODATEK OSŁONOWY- KRYTERIUM DOCHODOWE

Dodatek osłonowy przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł,

oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy- przysługujące kwoty

Dodatek osłonowy wynosi:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

-Wniosek o dodatek osłonowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-22
Data publikacji:2024-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:564