Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że 29 czerwca 2020 r. (tj. poniedziałek) w godz. od 15.00 do 15.30 w Złotoryi przy ul. Broniewskiego 24a - Parafia św. Józefa Robotnika prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1056 zł na osobę w rodzinie, do 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Z uwagi na sytuację zdrowotną prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki oraz rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zmiana kryteriów dochodowych w funduszu alimentacyjnym

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Tym samym wejdą w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808).

Przypomnijmy, że ustawa wprowadza nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu oraz nieznany dotychczas na gruncie tejże ustawy mechanizm przeliczania wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia tegoż kryterium dochodowego.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zmiana kryteriów dochodowych w funduszu alimentacyjnym

Drogie Mamy z DOLNEGO ŚLĄSKA

Może są wśród Was osoby, które chcą znaleźć pracę albo wreszcie do niej wrócić, ale muszą zajmować się dzieckiem? Pomożemy Wam! Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego oferuje BEZZWROTNĄ DOTACJĘ na wynagrodzenie niani. Możecie zatrudnić nawet mamę, tatę czy innego członka rodziny! W ramach projektu Aktywne Mamy przekazujemy 1777,25 zł miesięcznie na pensję dla niani, a dodatkowo stypendium szkoleniowe i kompleksowe wsparcie doradcze dla Was!

Więcej informacji: https://www.sirr.pl/aktywnemamy/

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Drogie Mamy z DOLNEGO ŚLĄSKA

Informacja dla osób z niepełnosprawnością – przedłużenie ważności orzeczeń w stanie epidemii koronawirusa COVID-19

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności wiąże się z automatycznym dokonywanym z urzędu wydłużeniem prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dla osób z niepełnosprawnością – przedłużenie ważności orzeczeń w stanie epidemii koronawirusa COVID-19

Dyżur telefoniczny

Pod numerem telefonu  500 348 688  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi udziela niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jest to także numer kontaktowy dla osób poddanych kwarantannie w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19.

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Dyżur telefoniczny

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2020r. przedłużone zostaje zawieszenie działalności Klubu Senior + .

W terminie od  11 do  24 maja Klub Senior+  będzie zamknięty.

W razie potrzeby można kontaktować się z naszym pracownikiem  telefonicznie,
w godzinach pracy tj. 7.30-15.30 pod nr tel.  500-349-011

12 maja 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA

OSOBISTY PLAN AWARYJNY - porady dla osób zagrożonych przemocą

Przejdź do - OSOBISTY PLAN AWARYJNY - porady dla osób zagrożonych przemocą

Udostępniamy opracowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”.

Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

8 maja 2020
Czytaj więcej o: OSOBISTY PLAN AWARYJNY - porady dla osób zagrożonych przemocą

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ

Pomoc ZUS w uzyskaniu aktów z USC

W czasie stanu epidemii ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Ważne
Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

 

Czytaj dalej. . .

27 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Pomoc ZUS w uzyskaniu aktów z USC

Mobilna aplikacja Twój Parasol

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego.

Aplikacja zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom krzywdzonym; jest dostępna pod adresem https://twojparasol.com/

Aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

20 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Mobilna aplikacja Twój Parasol