Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Rodzina 500+Dobry Start

Klub SENIOR+

plakat: złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Najnowsze aktualności

Firma Sika Automotive zaopatruje Złotoryjską lodówkę społeczną

Masz w lodówce czy szafce kuchennej za dużo jedzenia? Za chwilę upłynie termin jego przydatności do spożycia i nie zdążysz go zjeść? Nie wyrzucaj do śmietnika, nie wylewaj do kanalizacji – na złotoryjskim targowisku czeka społeczna lodówka, w której możesz zostawić zbędną żywność dla ludzi w gorszej sytuacji materialnej niż ty.

5 maja 2023
Czytaj więcej o: Firma Sika Automotive zaopatruje Złotoryjską lodówkę społeczną

Rozeznanie rynku dot. świadczenia usług transportowych (rozwożenie posiłków)

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (rozwożenie posiłków) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.

14 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku dot. świadczenia usług transportowych (rozwożenie posiłków)

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Przejdź do - Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do  rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

14 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Pracownik socjalny

 

28 marca 2023
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

VI Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi: Zastępca Dyrektora

27 marca 2023
Czytaj więcej o: VI Ogłoszenie o naborze pracownika na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Uczniom z naszego województwa proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa do 31 marca.

Czym dokładnie są Horyzonty?

Dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań przed młodymi ludźmi. Mogą wybierać spośród wielu możliwości, ale napotykają też ograniczenia, na które nie mają wpływu. Jednocześnie nakłada się na nich presję, by dążyli do jak największych osiągnięć. Jak znaleźć w tym równowagę? Z odpowiedzią przychodzi Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie Fundacja EFC) i Fundacja Rodziny Staraków. Poprzez program Horyzonty pomagają uczniom i uczennicom w przejściu przez kolejny etap edukacji przez szkołę średnią – oraz w znalezieniu odpowiedzi na pytania typu: czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Co jest moją mocną stroną? W jakimi kierunku chcę się rozwijać? Na jakie chcę iść studia? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować, na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej czy ograniczenia finansowe rodziny. Dla mnie stypendium Horyzonty to inwestycja społeczna wspieramy w rozwoju jednostki po to, by mogli tworzyć dobre relacje, dobre struktury społeczne oraz stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

Co w ramach stypendium?

 Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce. Mogą liczyć m.in. na:

  • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
  • naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
  • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
  • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.

Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i samodzielność.

Horyzonty przede wszystkim dały mi pewność siebie. Pewność w tym, że jeśli coś sobie wymarzę, to mogę to zrobić, ale równocześnie dały mi świadomość, że niekoniecznie dokonam tego tą drogą, którą sobie na początku wybrałam. Zrozumiałam, że zmiany są ważne i potrzebne, i dzięki nim ludzie mogą się rozwijać.

Dominika, stypendystka Horyzontów 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.
Zapraszamy – to szansa na nową drogę dla młodzieży z całej Polski.

24 marca 2023
Czytaj więcej o: W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty - Stypendium na naukę we Wrocławiu

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Przejdź do - Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

22 marca 2023
Czytaj więcej o: Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Przejdź do - Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Warto mieć świadomość, że depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego, niezależnie od wieku. U dzieci i młodzieży wiąże się m.in. z nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych i autodestrukcyjnych, ze wzrostem drażliwości lub zaburzeniami koncentracji uwagi. U dorosłych jest związana ze stopniową utratą radości życia i odczuwania przyjemności, trudnościami w podejmowaniu czynności życiowych oraz w prowadzeniu aktywności zawodowej.

W celu wsparcia osób z depresją – szczególnie w środowisku pracy w Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy opracowano:

✅ Wytyczne dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla osób z depresją: https://bit.ly/ciop-wytyczne-depresja

✅ Program treningu uważności z elementami terapii poznawczej dla osób z depresją: https://bit.ly/ciop-trening-uwaznosci

Ilustracja: plakaty autorstwa Marty Stec, wyróżnienia w 28. edycji Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Depresja”.

15 marca 2023
Czytaj więcej o: Przesilenie zimowo-wiosenne to zwykle trudny czas dla osób zmagających się z depresją.

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dot. świadczenia w roku 2023 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących na terenie miasta Złotoryja, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

13 marca 2023
Czytaj więcej o: Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości

Targi Pracy w Złotoryi 29.03.2023