Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Chrobrego 1 informuje, że od 9 lipca 2018r. w godz. od 8.00 do 10.00 pok. 11 będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

5 lipca 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYDAWANIE SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Sportowe zmagania

Przejdź do - Sportowe zmagania

„Sportowe zmagania”

28 czerwca 2018r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w III Powiatowych Integracyjnych Zmaganiach Sportowych Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób z 16 placówek m.in. z Legnicy, Jawora, Chojnowa czy Środy Śląskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazje rywalizować ze sobą podczas meczy piłki nożnej. Pomimo deszczowej aury, humory dopisywały wszystkim. Uczestnicy ŚDS po wspaniałej walce zdobyli III miejsce.

2 lipca 2018
Czytaj więcej o: Sportowe zmagania

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
22 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien do każdego składanego wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających utratę bądź uzyskanie dochodów ( tj. PIT-y, umowy o pracę, świadectwa pracy)  DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE.

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Dziań z bajką

„Czarodziejska uczta”

Przejdź do - „Czarodziejska uczta”

„Czarodziejska uczta”

Po raz kolejny uczestnicy ŚDS w Złotoryi wzięli udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Osób Niepełnosprawnych w Grillowaniu, które odbyły się po raz jedenasty w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie. W zawodach brało udział jedenaście drużyn m.in. z Wojcieszowa, Kamiennej Góry, Świerzawy, Złotoryi, Czech i Niemiec. Każda 6-osobowa drużyna miała za zadanie przygotować z otrzymanych produktów grillowane potrawy oraz sałatki, a także udekorować stół. W tym roku osobno były brane pod uwagę dania (wyróżnione zostały trzy miejsca), a osobno dekoracja stołu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi jako jedyny został wyróżniony za dekorację stołu – oczarowaliśmy jurorów :)

30 maja 2018
Czytaj więcej o: „Czarodziejska uczta”

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że 28.05.2018r. (tj. poniedziałek) w godz. od 9.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Chopina 1a - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Złotoryi prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. nr 20).

22 maja 2018
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

DZIEŃ TAŃCA - ZUMBA

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że 28 maja 2018r. (tj. poniedziałek) w godz. od 8.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Klasztornej 18 - Parafia św. Jadwigi w Złotoryi prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. nr 20).

21 maja 2018
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dzień Rodziny